Bidrag och föreningsstöd


 
 

Årligen delas flertalet bidrag ut till kommunens föreningar.


 

Normer och blanketter finns att hämta på Älvdalens skolkontor, Särnas och Idres lokalkontor eller här nedan på hemsidan.
 

Förutom nedanstående kan bidrag sökas för skötsel och underhåll av badplatser och skidspår/isrinkar.
 

Ansökningar skall skickas till:
Älvdalens kommun Skolkontoret,  Box 100,  796 22 Älvdalen
 

Försent inkommen ansökan behandlas ej.

 

Kommunala normer för bidrag till ungdomsorganisationer pdf-fil
Ansökan om startbidrag pdf-fil
Ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsstöd pdf-fil
Ansökan om föreningsbidrag pdf-fil
Ansökan om lägerbidrag pdf-fil
Ansökan om ledarutbildningsbidrag pdf-fil
På Riksidrottsförbundet finns även:    
Närvarorapporter excel-fil pdf-fil